Vaststellingsovereenkomst.nl

 

Financiën


WW

De WW bedraagt 1 maand per gewerkt jaar voor de periode na 1998. Indien un in 1998 ouder dan 18 jaar was, krijgt u er een 'gratis' arbeidsveleden bij voor elk jaar dat u voor 1998 ouder was dan 18. Vaak wordt gezegd dat de WW '70%' of '75%' van het laatst verdiende loon bedraagt; veelal vergeten journalisten erbij te zeggen dat er wel een dagmaximum is, zodat niemand (behalve een enkele ex-ambtenaar met bovenwettelijke toeslag) boven de 1500 euro netto per maand uit komt.

Goede informatie en meer details (bijvoorbeeld voor het geval van een frequent onderbroken arbeidsverleden) vindt u op http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=37009. De 'Kleine gids van de sociale zekerheid' - uitsluitend te bestellen bij uitgever Kluwer - is ook zeer de moeite waard.

Wat u bij ziekte moet doen staat al beschreven onder uitkeringsrechten: dwing reïntegratie tweede spoor af, met inschakeling van een extern landelijk bureau zoals het genoemde Midlifetop. Een andere keuze hebt u nauwelijks, want bij het tekenen van een vastsstellingsovereenkomst bij ziekte of als u daarvoor ziek was, verspeelt u uw uitkeringsrechten. Indien uw P&O manager beweert van niet: mail info@arbeidsjuridischburo.nl en wij maken uw P&O manager wijs in de Wet Verbetering Poortwachter.


Uiterste: de kantonrechtersformule

Bij het onderhandelen over de ontslagvergoeding wordt het 'uiterste' bepaald door wat de kantonrechter u mee zou geven. Hierbij telt niet (zoals bij de WW berekening) uw totale werkverkeden, maar alleen het werkverleden bij deze werkgever.

  • Dienstjaren tot 35 jaar gelden voor een half
  • Dienstjaren tussen 35 en 45 jaar voor een
  • Dienstjaren tussen 45 en 55 jaar voor anderhalf
  • Dienstjaren tussen 55 en 65 jaar voor twee


De kantonrechtersformule werkt nog steeds volgens de formule A x B x C. A staat voor het aantal berekende dienstjaren, dat vermenigvuldigd wordt met het bruto maandsalaris (B) en met een correctiefactor voor bijzondere omstandigheden (C). Als u dus van uw 37e levensjaar tot uw 47e levensjaar bij die werkgever werkte, gelden 8 jaar voor 1 (37-45) en 2 jaar (45-47) voor 1,5 en hebt u dus recht op 8 x 1 + 2 x 1,5 = 11 'berekende jaren'. Dat geeft dus 11 maal uw meest recente maandsalaris, indien er niets bijzonders aan de hand was (C=1).

Als de werkgever eerst komt aanzetten met 4 maanden kunt u hem/haar dus uitlachen, zeggen: 'dan liever de kantonrechter, want dat levert mij 11 maandsalarissen op'. Maar als de werkgever in de onderhandeling opschuift naar '8 maanden plus 4000 euro vrij te besteden aan outplacement' dan komt het weer in de buurt.

Kleine extra regel: voor degenen die 75.000 euro bruto per jaar of meer verdienen, vormt 75.000 euro bruto de maximale vergoeding bij de kantonrechter vanaf 1 juli 2015. Voor wie minder verdient, geldt geen beperking op het totaal.