Vaststellingsovereenkomst.nl

 

Uitkeringsrechten


Als u als werknemer gezond bent, kunt u best een vaststellingsovereenkomst tekenen.

Onderhandel dusdanig dat u niet slechter af bent dan dat het ontslag via de kantonrechter zou zijn verlopen (zie financiën).

En denk er vooraal aan outplacement te laten bekostigen: voor de werkgever is het aftrekbaar als bedrijfskosten, voor u niet. En bij ontslag hebt u geheid een coach nodig die samen met u het verleden verwerkt en naar de toekomst kijkt.

Om WW uitkeringsrechten te behouden (bij het: als 'gezonde' tekenen van een vaststellingsovereenkomst) moet blijken dat de werkgever het initiatief heeft genomen om uit elkaar te gaan, dat er uitvoerig met elkaar is gesproken en gekeken naar mogelijkheden in het bedrijf, en dat er gewoonweg geen mogelijkheden meer zijn in het bedrijf zonder dat u iets verweten kan worden.

En, heel belangrijk: u mag niet ziek zijn bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst! Anders verliest u alle rechten, zowel ziektekosten rechten als gewone WW rechten. Dat staat op onze homepage uitgelegd.

CWI/UWV Werkbedrijf: controle op ziekte - reïntegratie tweede spoor

Een bijzonder geval is als u ziek bent, en in dienst. Werkgevers willen in deze tijd vaak niet wachten tot u twee jaar ziek bent, maar willen u eerder weg hebben. Dan is het voorstel: meldt u weer gezond, teken dit, en dan krijg je x maanden mee en kun je je daarna melden bij het CWI/UWV Werkbedrijf en een WW aanvragen. Maar: als het CWI/UWV werkbedrijf ontdekt dat u zodoende bewust de Wet Verbetering Poortwachter heeft ontdoken om ontslagpremie te vangen, loopt u grote kans helemaal geen uitkering te krijgen.

Daarom is het beter voor een zieke werknemer 'reintegratie tweede spoor' aan te vragen, wat inhoudt: ziekteherstel en daarna loopbaanoriëntatie en het zoeken naar werk elders, MET inschakeling van een door de werknemer gekozen reintegratiebureau.

Op die manier krijgt de werknemer geen ontslagvergoeding, maar wel langer loon doorbetaald, krijgt de werknemer hulp van buitenaf en zijn de uitkeringsrechten zeker gesteld. Een reïntegratie tweede spoor traject valt af te dwingen door samen met het door de werknemer beoogde reintegratiebureau een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. De werkgever is verplicht te betalen, en als deze te armlastig is, kent het UWV een PRB toe van 3630 euro ex BTW. Contacteer AJB (ArbeidsJuridischBuro) als u een goede tip wilt wit 'werknemer gezind' is qua outplacement, en wie goed is bij welk ziekteherstel.

Gedrag werkgever bij ziekte

Het gedrag van de werkgever bij ziekte hangt er veelal van af of hij een verzekering heeft voor loondoorbetaling bij ziekte of niet. Indien wel, dan maakt 'hem' het ziek zijn gewoonlijk weinig uit, indien niet: zal hij u zo snel mogelijk aan het werk of zo snel mogelijk weg willen hebben.

Vervroegen WGA keuring versus 'te lang op spoor 1 gehouden worden'

Als er totaal geen schot zit in 'beter worden', en u totaal geen toekomst ziet bij deze werkgever, kunt u een VERVROEGDE WGA keuring vragen bij het UWV. Dan hoeft u niet lijdzaam te wachten tot de '2 jaar ziekte EINDELIJK voorbij is zodat ontbonden kan worden'.

Het aanvragen van een 'Tweede Spoor' bij de werkgever, met een organisatie die u zelf uitkiest, om u a) te herstellen b) outplacement (=loopbaanherorientatie plus jacht op werk) te bieden.

Dit is in UW voordeel, en dat van de werkgever op lange termijn. Want als u ziek en werkloos blijft 10 jaar lang kost dat de werkgever 2 tot 8 ton.

Het KAN zijn dat de werkgever u extra lang op spoor 1 wil houden, zoals een blogger p[ http://dwangreintegratie.nl beschrijft, om nog een tijd lang enige 'terreur' op u uit te oefenen:

  • bang maken met slechte beoordelingen en looninhouding, zodat u moreel in elkaar zakt en zelf ontslag neemt
  • een conflict uitlokken om u op staande voet/gewichtige reden te ontslaan
  • u ondanks ziekte te overreden tot een vaststellingsovereenkomst waarna u a) geen enkel uitkeringsrecht hebt en waarbij u b) instemt met een belachelijk lage vertrekpremie, omdat u 'het niet langer uithoudt bij deze werkgever' (!!)