Vaststellingsovereenkomst.nl

 

Voorbeeldovereenkomsten


Hieronder volgen twee voorbeelden van overeenkomsten.

Het eerste voorbeeld is door het UWV zelf goedgekeurd, het voldoet dus aan de vereisten om daarna een uitkering aan te vragen - INDIEN U NIET ZIEK BENT!

Klik hier (PDF)

MAAR: dat geldt natuurlijk niet als u voor, tijdens of na de vaststellingsovereenkomst ziek was, bent of wordt!! Dan krijgt u geen uitkering.

Werkgevers spelen vaak misselend makend zieke spelletjes om al het arbeidsgerelateerde te ontkennen - zie voor uitleg homepage http://reintegratie.theater

Bij burnout bijvoorbeeld proberen veel werkgevers de ziekte voor het UWV te verbergen, om een 'ziek uit dienst' te voorkomen. Die kost wel 2 tot 8 ton per werknemer - zie o.a. http://bezava.com

Het is de bedoeling van zowel 'wetgever' als UWV dat de zieke werknemer NIET de 'Wet Verbetering Poortwachter' ontduikt. Dus bij een burnout is de aangewezen weg: Stichting Burnout contacteren, daar laten vaststellen of wel of niet sprake is van burnout, en vervolgens reintegratie eerste of tweede spoor kiezen.

NIET: weggaan zonder extern herstel, want a) dat kost je de WW, en b) zonder externe herstelhulp geneest een burnout niet goed, en krijgt u last van 'chronische vermoeidheid'.

Dat het UWV in geval van ziekte na een vaststellingsovereenkomst geen WW uitkeert blijkt uit het volgende citaat:

"Een medewerker die ziek is, doet er niet verstandig aan om een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Het UWV zal dan stellen dat er sprake is van een benadelingshandeling, aangezien de zieke werknemer op deze wijze wordt ontslagen en de werkgever zich zo aan zijn re-integratie-inspanning onttrekt."

Dit citaat is van deze site: https://www.arbeidsrechter.nl/wwz-vaststellingsovereenkomst-einde-arbeidsovereenkomst-in-overlegHet tweede model is een algemeen gangbaar model, dat wat meer beperkingen oplegt aan wie wat tegen het UWV zegt.

Klik hier (MS Word)

U kunt natuurlijk zelf ook allerlei combinatievormen maken.

Weet u nog een beter voorbeeld? Schroom niet ons te mailen, onder contact.