Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website van Vaststellingsovereenkomst.nl (de “Website”). Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website

Vaststellingsovereenkomst.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.


Vaststellingsovereenkomst.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website en de uitkomsten van de op de site aanwezige rekenmodules zijn voor eigen risico. De informatie vervat in deze website wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat deze informatie op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is of zonder dat voor de juistheid, alomvattendheid, nauwkeurigheid en/of voor de volledigheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Vaststellingsovereenkomst.nl niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Vaststellingsovereenkomst.nl.

Aansprakelijkheid

Vaststellingsovereenkomst.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website en de uitkomsten van de op de site aanwezige rekenmodules. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website en de uitkomsten van de op de site aanwezige rekenmodules is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Vaststellingsovereenkomst.nl tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Vaststellingsovereenkomst.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Vaststellingsovereenkomst.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Vaststellingsovereenkomst.nl niet aansprakelijk voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Vaststellingsovereenkomst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Vaststellingsovereenkomst.nl voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaststellingsovereenkomst.nl is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

 Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Vaststellingsovereenkomst.nl via finance@fhjuristen.nl